Страница на руском

Історія України


Розділ 1. Первіснообщинний лад на території України. Київська Русь
1.1. Формування і розвиток первісного ладу на території України
1.2. Східні слов'яни
1.3. Київська Русь (ІХ - ХІІ ст)
1.4. Культура Київської Русі

Розділ 2. Українські землі у XII - першій половині XIV ст.
2.1. Розпад Давньоруської держави на окремі князівства-землі
2.2. Виникнення Галицько-Волинського князівства і його розвиток у XII-першій половині XIII ст.
2.3. Монголо-татарська навала в Україну
2.4. Галицько-Волинське князівство у другій половині XIII - на початку XIV ст.

Розділ 3. Становище України у другій половині XIV–XVI ст.
3.1. Захоплення українських земель Литовським князівством і Польщею
3.2. Соціально-економічний розвиток України у другій половині XIV - першій половині XVI ст.
3.3. Розвиток культури наприкінці XIV - у першій половині XVI ст.

Розділ 4. Становлення українського козацтва
4.1. Виникнення українського козацтва
4.2. Запорозька Січ
4.3. Національно-релігійний рух і культура України наприкінці XVI -на початку XVII ст.
4.4. Селянсько-козацькі повстання в Україні наприкінці XVI -на початку XVII ст.

Розділ 5. Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр.
5.1. Початковий період визвольної війни (1648-1649 pp.)
5.2. Військові дії в 1650-1653 рр.
5.3. Переяславський договір

Розділ 6. Руйнування української державності
6.1. Україна після смерті Б.Хмельницького. Поділ земель України між Росією і Польщею
6.2. Суспільство. Економіка. Культура

Розділ 7. Україна у другій половині XVIII ст.
7.1. Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між Росією й Австрією
7.2. Культура і наука

Розділ 8. Україна в першій половині XIX ст.
8.1. Наддніпрянщина під владою самодержавства
8.2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії
8.3. Розвиток культури України в першій половині ХІХ ст.

Розділ 9. Україна у другій половині XIX ст.
9.1. Україна після скасування кріпосного права
9.2. Західноукраїнські землі у другій половині XIX ст.
9.3. Розвиток культури України в другій половині XIX ст.

Розділ 10. Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 -лютий 1917 pp.)
10.1. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.
10.2. Західноукраїнські землі в 1900-1917 рр.
10.3. Розвиток культури України в 1900-1917 рр.

Розділ 11. Національно-визвольна революція в Україні
11.1. Проголошення Української Народної Республіки
11.2. Війна радянської Росії проти УНР

Розділ 12. Україна в боротьбі за державну незалежність (1918-1920 pp.)
12.1. Брестський мир і Україна
12.2. Військово-політичне становище України (1918-1920 pp.)

Розділ 13. Соціально-економічне та політичне життя України у 20-30-ті роки
13.1. Україна і утворення Союзу РСР
13.2. Соціально-економічні та політичні перетворення в 1924-1938 рр.
13.3. Українська культура 20-30-х років

Розділ 14. Західноукраїнські землі у 20-30-х роках

Розділ 15. Україна в роки Другої світової війни. Возз’єднання українських земель (1939-1945 pp.)
15.1. Перший етап Другої світової війни і Україна
15.2. Початок Великої Вітчизняної війни і Україна
15.3. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 - 1943 p.). Початок визволення України
15.4. Завершення війни (1944 - вересень 1945 p.). Остаточне визволення території України

Розділ 16. Україна в повоєнні роки. Криза тоталітаризму
16.1. Відбудова народного господарства України в перше повоєнне десятиріччя
16.2. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні (друга половина 40-х - 50-ті роки)
16.3. Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни
16.4. Суспільно-економічні, політичні процеси і розвиток культури України (середина 50 - перша половина 60-х років)
16.5. Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 - середина 80-х років)

Розділ 17. Нове національне відродження українського народу

Розділ 18. Україна на шляху незалежності (1991-1999 pp.)
18.1. Розгортання державотворчого процесу і творення національної економіки
18.2. Зовнішньополітичний курс незалежної України
18.3. Розвиток культури в умовах перехідного періоду

Список використаної та рекомендованої літератури